תקנון ותנאי שימוש

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר "עובדים בקליק" 

עדכון אחרון: אוקטובר 2021 

עובדים בקליק מברכים את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט בכתובת: .)״האתר״ )WWW.OVDIMBECLICK.CO.IL 

עובדים בקליק הינו אתר המספק פלטפורמה מקוונת לחיפוש משרות ופרסום משרות. ניתן למצוא באתר  משרות פתוחות לגיוס אצל מגוון מעסיקים מתחומים שונים, וכן להגיש קורות חיים עבור המשרות )"השירותים"(. כמו כן, ניתן למצוא באתר מידע אודות השירותים המוענקים באתר, המלצות ומאמרים  )"התכנים"(.  

1 .השימוש באתר: 

1.1 .תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד  )״אתה״( לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת  טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת  האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים לרבות גישה לאתר באמצעות  הטלפון, אפליקציה או על אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה  באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו  )״התקנון״(. 

2.1 .במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין כל תרגום לשפה אחרת, הגרסה בשפה העברית תגבר בכל  עניין משפטי או שאלה של פרשנות או אחרת. 

3.1 .האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה  מוקדמת. אנו נעדכן בנוגע לשינויים בתקנון על ידי עדכון "העדכון האחרון״ בתקנון ואתה מוותר  על כל זכות לקבל הודעה על שינויים כאמור. 

4.1 .הגלישה באתר מותרת בכל גיל. פעולה של קטין מתחת לגיל 18 באתר מחייבת אישור הורה או  אפוטרופוס. 

5.1 .האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון נקבה ו/או זכר הוא מטעמי  נוחות בלבד. 

2 .השירותים המוצעים באתר: 

1.2 .המשרות המוצעות על ידי האתר יופיעו ויוצגו בדפי האתר. 

2.2 .האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של משרות. 

3.2 .האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המשרות המוצגות באתר, להחליפן, להמעיט מהן, להוסיף  עליהן, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת. 

4.2 .אופן הצגת המשרות באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

5.2 .ניתן להגיש קורות חיים למשרות המוצגות באתר. האתר יבחן את קורות החיים ויחזור אל  המועמד להמשך התקשרות, ואישורו להעברת קורות החיים למעסיק.  

6.2 .יובהר כי במשרות מסוימות, קורות החיים מועברות ישר אל המעסיק, ללא יצירת קשר מקדים עם המועמד או קבלת אישורו לשליחת קורות החיים. 

3 .אחריות האתר: 

1.3 .התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם )IS AS ,)ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. המשתמש באתר מסכים כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על  אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר. 

2.3 .המשתמש באתר מסכים כי השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל משתמש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: )1 )שגיאות, טעויות ואי-דיוקים;  )2 )נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר באתר; )3 )הפרעה בגישה לאתר או  מהאתר; )4 )כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי  כלשהו. 

3.3 .אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו. 

4.3 .האתר אינו צד לכל התקשרות בין עובד למעסיק והוא פועל אך ורק על מנת לקשר בין העובדים  לבין המעסיקים. האתר משמש כפלטפורמה מקוונת בלבד המתווכת בין עובדים למעסיקים. לפיכך, כל האחריות על המידע המתפרסם באתר אודות משרה, לרבות אופי המשרה, תנאי  העסקה, קריטריונים לקבלת עובד ועוד, אשר מקורו במעסיקים, חלה על המעסיקים ועליהם  בלבד. 

5.3 .מידע ומצגים אודות המשרות המתפרסמות באתר, שמקורם במעסיקים המנסחים את המשרות  באופן עצמאי, וכל תוכן ביחס למשרות, נמצאים באחריותם הבלעדית של המעסיקים כאמור, ועל  כן מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה. 

6.3 .קורות החיים המועברים למעסיקים, שמקורם בעובדים נמצאים באחריותם הבלעדית של  העובדים כאמור, ועל כן מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת  הדיוק של מידע זה. טעות סופר במידע המופיע באתר לא תחייב את האתר. 

7.3 .האתר עושה מאמצים לבדוק את המעסיקים והעובדים אשר עושים בו שימוש, אך יחד עם זאת,  יובהר ויודגש שהאתר לא יהיה אחראי לעשות בדיקות רקע לעובדים ומעסיקים שעושים באתר 

שימוש, ואינו יכול ולא יהיה אחראי לפעולות של מעסיקים ועובדים כאמור ו/או לפניות של  מעסיקים ועובדים כאמור או תוכנן ו/או במקרה של הצעות עבודה או קורות חיים שאינן  רלוונטיות למעסיק או לעובד. 

8.3 .האתר אינו מתחייב לכמות קורות החיים אשר יועברו למעסיקים ואינו אחראי לקורות החיים ולתוכן קורות החיים אשר מועברים למעסיקים, ולמעסיקים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או  דרישה כלפי האתר בגין העברת קורות חיים ו/או אי העברת קורות חיים ו/או תוכן קורות החיים.  כמו כן, האתר אינו מתחייב כי המעסיק יימצא את העובד המתאים עבורו מבין קורות החיים אשר  מועברים אליו.  

9.3 .האתר לא יישא באחריות במקרה של עובד אשר לא מצא את המשרה המתאימה עבורו.  

10.3 .האחריות על הזנת הפרטים הנכונים בעת חיפוש משרות, והגשת קורות החיים חלה על העובדים  בלבד. 

11.3 .האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו  העסקיים של האתר ו/או מעסיקים ו/או עובדים. 

12.3 .האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג בזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את  המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן, וכן לבצע בדיקה עצמאית ביחס לכל  משרה אליה הוא מתמיין או שולח קורות חיים. 

4 .קניין רוחני: 

1.4 .אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצובים, תמונות,  מאגרי מידע, תוכנות, קוד, שמע, וידאו, טקסט )״התוכן״( וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב  )״הסימנים״( הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר. 

2.4 .התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״IS AS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת,  אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל 

דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין,  ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן(.  

3.4 .בתנאי שאתה זכאי לגלוש באתר, האתר מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש בו ולהורדת או הדפסת  עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי.  

5 .הצהרות משתמש: 

1.5 .בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: )1 )הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך  הבלעדית; )2 )הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים באתר הם נכונים, עדכניים, מדיוקים 

ומלאים; )3 )ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר; )4 )הנך בעל  כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; )5 )לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים  או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT ,סקריפט או בכל דרך אחרת; )6 )לא תעשה שימוש בלתי  חוקי באתר; )7 )השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים. 

2.5 .האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  רשאי האתר לחסום גישתו אליו או חלקה אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים. 

3.5 .גולש אשר משאיר פרטים וקורות חיים באתר מאשר ומסכים כי המידע וקורות החיים ששלח  לאתר יועברו לצדדים שלישיים, מעסיקים אשר מגייסים עובדים באמצעות האתר. לגולש אשר  שלח פרטים וקורות חיים לאתר לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין  העברת המידע וקורות החיים שלו לצדדים שלישיים, לרבות מעסיקים אשר עובדים עם האתר.  

6 .פעילות אסורה באתר: 

1.6 .אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי  האתר באופן ספציפי. 

2.6 .כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא: 

1.2.6 .לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא  אישור מראש ובכתב מהאתר; 

2.2.6 .לעשות כל שימוש בעיצובי האתר; 

3.2.6 .לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים  או אחרים לצורך שליחת דוא"ל באמצעים אוטומטיים; 

4.2.6 .לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו; 

5.2.6 .להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו; 

6.2.6 .לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש  באתר; 

7.2.6 .לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או  שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים; 

8.2.6 .לנסות להתחזות לאדם אחר; 

9.2.6 .להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

10.2.6 .להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר; 

11.2.6 .לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר; 12.2.6 .להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר; 

13.2.6 .למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן; 

14.2.6 .להעתיק או להתאים את קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק Flash, ,HTML, PHP JavaScript או קוד אחר; 

15.2.6 .להעלות או להעביר )או לנסות להעלות או להעביר( וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר,  כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר; 

16.2.6 .לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר; 

17.2.6 .להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה. 

3.6 .כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך  לשימוש באתר. 

7 .תוכן צדדים שלישיים: 

1.7 .האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים )"אתרי צד שלישי"( וכן במאמרים, תמונות,  טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או  פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי )"תוכן של צד שלישי"(. אתרי צד שלישי  

ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל  תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן  של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן  של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו. 

2.7 .האתר לא לוקח אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.  

8 .ניהול האתר: 

1.8 .אנו שומרים לעצמנו את הזכות: )1 )לפקח על הפרות של תקנון זה; )2 )לנקוט בפעולה משפטית  כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; )3 )לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות,  או להשבית )ככל שניתן מבחינה טכנולוגית( כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול  דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלה; וכן )4 )לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל  על תפקודו התקין.

9 .מדיניות פרטיות: 

1.9 .האתר מכבד את פרטיות הלקוחות.  

2.9 .בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך,  אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי )לרבות באמצעות  שימוש ב "Cookies )"והוא עשוי לכלול כתובות IP ,סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן  הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי  האינטרנט מהם הגעת )המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה  זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר"(. המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים  הבאים: 

1.2.9 .לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים; 

2.2.9 .תפעולו התקין של האתר; 

3.2.9 .לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין; 

4.2.9 .שיפור שירות הלקוחות של האתר; 

5.2.9 .ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות; 

6.2.9 .בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין  אותך, מעת לעת; 

7.2.9 .בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות; 

8.2.9 .בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע למוצרים אותם האתר מספק; 9.2.9 .בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת. 

3.9 .האתר ו/או מי מטעמו לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת  למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות והשלמת  הליך רכישה שבוצע באתר, ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר. 

4.9 .יחד עם זאת, האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים  )למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי, מספרי תעודות זהות וכיו״ב( בכל אחד מהמקרים הבאים: 

1.4.9 .ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב; 

2.4.9 .האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית  משפט; 

3.4.9 .על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר  זה; 

4.4.9 .במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר אשר תחייב חשיפת הפרטים;

5.4.9 .אם תפר את התקנון של האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר,  פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה; 

6.4.9 .בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף  המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי; 

7.4.9 .שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל,  טאבולה ואחרים. 

8.4.9 .כמו כן, יתכן שהאתר יעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או  פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר  וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר; 

9.4.9 .אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה  להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על  מדיניות פרטיות זו. 

5.9 .חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן  אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט  מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו. 

10 .הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת: 

1.10 .גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך  קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת. 

2.10 .על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.  

3.10 .אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת  השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון. 

4.10 .בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון  וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה )לשיקול דעתו הבלעדי של האתר(. מסירת פרטים חלקיים או  שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה  של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר. 

5.10 .מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן  שיווקי ועדכונים מהאתר.  

6.10 .האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה  חלק בלתי נפרד מהתקנון. 

7.10 .השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע  ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

8.10 .אישור דיוור )קבלת תוכן שיווקי( כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת  על-פי חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 40 )התשס"ח – 2008"( חוק התקשורת"(. 

9.10 .מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה  מרשימת התפוצה" או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר  בדוא"ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק  התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור. 

10.10.האתר רשאי לבטל את רישומו של גולש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע  מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה  אליו בכל אחד מהמקרים הבאים: 

1.10.10.אם בעת השארת הפרטים ו/או הרכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים; 

2.10.10.במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת  ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד  ביצועו של מעשה כזה; 

3.10.10.אם הופרו תנאי התקנון; 

4.10.10.אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא. 

5.10.10.אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או לשירות  המוצע בו.  

11.10.האתר לא יהיה אחראי לכל נזק )ישיר או עקיף(, הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר  פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג,  פרסומת, מוצר, שירות וכד' המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו  ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים. 

12.10.הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן,  ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. 

13.10.הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר,  לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי,  לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן. 

11 .הפרת זכויות יוצרים: 

1.11 .אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות  קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה. 

12 .סיום: 

1.12 .תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה,  האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר )לרבות חסימת כתובות IP מסוימות(,  מכל סיבה או נימוק שהוא )מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק(, בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך  

בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש. 

13 .שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות: 

1.13 .האתר שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול  דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. האתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר. 

2.13 .האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות  כאמור. 

3.13 .האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים,  תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו. 

14 .סמכות שיפוט: 

1.14 .על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. 

2.14 .לבתי המשפט במחוז הצפון תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או  למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.  

15 .דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים: 

1.15 .האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.  האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר  בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 

16 .שיפוי: 

1.16 .על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד,  אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת  התקנון.

17 .שונות: 

1.17 .תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של  זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה.  האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה. 

2.17 .במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו,  לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון. 

18 .צרו קשר: 

1.18 .האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים  הבאים: 

כתובת: זלמן שזר 2/91 ,צפת; 

;053-5557795 :טלפון 

כתובת דוא"ל: COM.GMAIL@OVDIMBECLICK 

כל הזכויות בתקנון זה שמורות לדניאל עורכי דין ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.